คุณเปรียบเหมือนอาหารว่างแบบไหนในร้านสะดวกซื้อ?
1/8. คุณตื่นจากการงีบหลับ สิ่งแรกที่คุณคิดจะทำคือ?
  1. กดปุ่มเลื่อนนาฬิกาปลุก
  2. นั่งสมาธิและเจริญภาวนา
  3. ดื่มน้ำ 1 แก้ว
  4. ล้างหน้าในห้องน้ำ
  5. เช็คโทรศัพท์มือถือ